För lite testosteron? Testa dina symtom här och se om det kan vara värt att utreda

Visste du att 2,1-5,7% av alla män i åldern 40-79 år beräknas ha testosteronbrist?1

Testet tar ca 1 minut. Klicka på de symtom du har och få ditt resultat. Det finns inga rätt eller fel utan är endast en indikation om du kan lida av testosteronbrist. Ta sedan med ditt resultat till din läkare för vidare utredning.

KOLLA DINA SYMTOM* FÖR ATT SE OM DU EVENTUELLT BÖR FÅ DIN TESTOSTERONNIVÅ KONTROLLERAD.

VÄLJ GENOM ATT KLICKA PÅ ALLA SYMTOM SOM DU TYCKER DIG UPPLEVA

Se ditt resultat

OBS!: Detta testosterontest kan inte ersätta en konsultation med läkare. Testet är inte heller avsett som medicinsk rådgivning och bör inte användas för att ställa en diagnos av medicinska tillstånd. Testet baseras på frågeformuläret Androgen Deficiency in Aging Males (ADAM).

Äldre par tittar på verandra kärleksfullt

Visste du att?

Testosteron kontrollerar sexuell lust och humör1

Sexuell lust och förmågan att få erektion kan försämras vid testosteronbrist. Eftersom också spermieproduktionen kontrolleras av testosteron, kan män med testosteronbrist få minskad förmåga att reproducera sig.

Testosteronbrist kan reducera både mental och fysisk prestationsförmåga och orsaka psykiska symtom såsom depression, ångest, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. En del män med testosteronbrist säger också att de svettas, fryser och lider av värmevallningar, yrsel och hjärtklappning.

Den typiska manliga kroppsbehåringen och skäggtillväxten kan avta och huden kan upplevas torrare. Ett annat tecken på testosteronbrist kan vara minskad muskelmassa och styrka, och att kroppsfett ansamlas på buken.

Läs mer om testosteronbrist här.

Hitta kliniker som utreder för tesosteronbrist här.